dyvo: (я)
[personal profile] dyvo
Всеукраїнське об'єднання "Майдан" | Євромайдан
Психологічна служба Майдану надає безкоштовну психологічну допомогу після масових убивств.

Про це сьогодні повідомив керівник Психологічної служби Майдану Володимир Погорілий.
«Допомога надаватиметься всім, хто постраждав, учасникам протестів з усіх сторін (Майдан, Антимайдан, міліція, волонтери тощо), постраждалим після силового протистояння та членам сімей, які пережили насильство», - сказав Погорілий.
Пункти психологічної допомоги вже працюють в Українському домі, на Прорізній (Держкомтелерадіо) та сьогодні відкрилась ще одна точка – Макдональдс на вул. Софіївська, ½. Там потерпілим надаватимуть допомогу кваліфіковані спеціалісти.
«Нам треба всім пережити втрати друзів, родичів, знайомих, зруйновані ілюзії, зцілити рани. Ми травмовані останніми подіями і будемо раді надати допомогу всіх, хто її потребує, незалежно від політичних поглядів», - сказав Погорілий.
Керівник Психологічної служби наголосив, що після пережитих кривавих подій люди ніколи не будуть такими як раніше, тому політики мають подумати перед тим, як застосовувати політтехнології.
«Уже зараз у нашу службу приходять люди, що на власні очі бачили смерть, родичі загиблих, волонтери, що виносили під обстрілами трупи», - додав Погорілий.
У свою чергу психолог служби Надія Галімбієвська дала кілька порад для тих, хто переживає стрес після кривавих подій на Майдані.
Зокрема вона наголосила на необхідності спілкуватись із людьми, шукати розради, не вживати алкоголю та розмовляти про свої відчуття, не тримати горе в собі.
«Не відмовляйтесь від допомоги інших, навіть, якщо вам здається, що вони не зрозуміють», - додала психолог.
Телефони гарячої лінії психологічної допомоги 099-093-80-10, 068-699-41-71, 093-436-67-33.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

May 2014

S M T W T F S
    123
4567 8910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Powered by Dreamwidth Studios